DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności

978-83-8019-422-9/(red.) Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc/2016/348
PLN38.64

 

Książka Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności stanowi jedną z trzech monografii wieloautorskich – obok Edukacji wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji oraz W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta – składających się na serię wydawniczą Edukacja w Dialogu i Perspektywie, która ukazuje się od 2002 roku i liczy już 21 tomów. Prezentowana edycja dedykowana jest pamięci Profesora Kazimierza Denka, honorowego gościa i stałego uczestnika Augustowskich Spotkań Naukowych, z których wyrosła idea owych publikacji. Przedstawione w monografiach teksty są rezultatem pogłębionej refleksji, analiz i eksploracji wielu wybitnych badaczy, uczestników i obserwatorów rzeczywistości edukacyjnej. Wpisują się w nurt wieloaspektowych debat, projekcji i propozycji zmian oraz zachęcają do kontynuowania dialogu o edukacji.
 

Redaktorzy naukowi


Teksty umieszczone w niniejszym tomie są efektem wielowymiarowego spojrzenia na edukację w kontekście oczekiwań współczesnego świata i wyzwań, jakie stawiają dokonujące się w nich przeobrażenia […]. W monografii wyodrębniono dwie części. Są to „Edukacyjne przestrzenie zmian współczesnego świata” oraz „Edukacyjne problemy w dydaktycznych kontekstach – wątki ontodydaktyczne, teleologiczne i aksjologiczne” […]. Autorskie teksty zebrane w pierwszej części swoją problematyką wpisują się w szeroki nurt pogłębionego dyskursu społecznego na temat jakości edukacji oraz kierunków jej przeobrażeń pod wpływem zmian współczesności […]. W części drugiej Autorzy prowadzą rozważania nad wieloma zagadnieniami z obszaru dydaktycznych uwarunkowań procesów edukacyjnych, istotnych z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej […].
 

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Romualda Kalinowskiego


SPIS TREŚCI

Quantity

Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności (red.) Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc
978-83-8019-422-9/(red.) Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc/2016/348

4 inne produkty w tej samej kategorii: