ksiazka
  • ksiazka

Społeczne konteksty edukacji. Tropy-Przybliżenia-Aplikacje

978-83-8019-330-7/(red.) Grzegorz Piekarski/2016/brak danych
zł31.40


Aktualna wiedza o edukacji obejmuje nie tylko intelektualne wytwory pedagogiki jako dyscypliny naukowej, ale także różne formy szeroko rozumianej praktyki edukacyjnej, które wciąż są dokonywane w pedagogiach. Stąd, używając pojęcia edukacja, obejmuje się nim zwykle ogół oddziaływań służących formowaniu się całokształtu zdolności życiowych człowieka, przez co do jego zakresu włącza się nie tylko procesy intencjonalnie zorganizowanego wychowania i kształcenia w instytucjach systemu oświatowego, ale także te procesy i działania, które odnosząc się do całej osobowości jednostki, występują w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, zawodowym, przekazu informacji i kultury czy – czyniąc wypowiedź kompletną – w szeroko rozumianym społeczeństwie zorganizowanym i zinstytucjonalizowanym. Z tego powodu niniejsza monografia jest swoistym zaproszeniem do refleksji właśnie o szeroko rozumianych społecznych kontekstach edukacji. W dyskusji udział wzięli Autorzy, którzy ukazując rozumienie właściwe reprezentowanej przez siebie profesji i dyscypliny naukowej, współtworzą – co właśnie wydaje się cenne – interdyscyplinarną płaszczyznę myślenia o teorii i praktyce edukacji. I mimo że tom zawiera 15 różnorodnych w swej formie tekstów, to wszystkie je łączy podtytuł książki: Tropy – Przybliżenia – Aplikacje, który przez swoiste dopełnienie spina całość wspólną klamrą integralności.

SPIS TREŚCI

Quantity
In Stock

Społeczne konteksty edukacji. Tropy-Przybliżenia-Aplikacje (red.) Grzegorz Piekarski
978-83-8019-330-7/(red.) Grzegorz Piekarski/2016/brak danych

Specific References

4 other products in the same category: