DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe

978-83-7780-052-2/Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl/2
zł30.19

To żródłowo-analityczne opracowanie dotyczy jednej z bardziej interesujących, ze względu na „zakodowane” treści oraz możliwości interpretacyjne, grupy wyrobów wczesnośredniowiecznych. [...] W pracy zostało zaprezentowane kompletne zestawienie materiału źródłowego, stanowiące podstawę dociekań poświęconych funkcji oraz możliwości społeczno-kulturowej identyfikacji wspomnianej kategorii wyrobów. Korpus źródeł materialnych przedstawiony jest w formie katalogu, co ważne, zawierającego analizę formalną obiektów, oraz towarzyszącej mu dokumentacji rysunkowej. Erudycyjna kwerenda źródłowa stanowi dobrą podstawę do podjęcia rozważań w zakresie złożonej problematyki dotyczącej genezy omawianych przedmiotów z uwzględnieniem ich występowania terytorialnego. Tego rodzaju ujęcie daje możliwość weryfikacji obecnych w literaturze przedmiotu poglądów.

prof. Andrzej Radzimiński

 

 

Quantity
Out-of-Stock

Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl
978-83-7780-052-2/Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl/2

Specific References

4 other products in the same category: