Treningi twórczości a umiejętności zawodowe

978-83-7780-047-8/Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Paszenda/2011/240
PLN32.60

Niniejsza książka zawiera wybór problemów ze względu na ich wagę i aktualność, które nabrały znaczenia w obliczu reformy ustroju i edukacji. Poruszane tutaj kwestie z zakresu pedagogiki twórczości i pedagogiki szkoły wyższej nurtują autorki. Ich geneza sięga jeszcze ich startów zawodowych. Tutaj należy też nadmienić, że o wyborze tematyki i kierunku rozważań teoretycznych i badań empirycznych zadecydowało osobiste zainteresowanie autorek twórczością, o czym świadczą ich liczne publikacje naukowe. Zaledwie kilka zagadnień poruszanych w niniejszej publikacji ma wcześniejsze korzenie w małych formach pisarskich publikowanych w rozproszonych drukach (tj. czasopismach, pracach zbiorowych, pokonferencyjnych, uczelnianych, krajowy i zagranicznych itp.; które zresztą zaktualizowano, poszerzono i pogłębiono. Dzięki czemu przedstawiłyśmy je tutaj, scalając całościowo oraz wieloaspektowo i wielowymiarowo, osadzając w systemowym ujęciu interakcyjnej teorii twórczości. Książkę tę pisałyśmy jako szkic z własnych doświadczeń, obserwacji, przemyśleń, a także lektury, badań i przygotowań.

Marzenna Magda-Adamowicz
i Iwona Paszenda

 

Quantity

Treningi twórczości a umiejętności zawodowe Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Paszenda
978-83-7780-047-8/Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Paszenda/2011/240
85 Items

4 other products in the same category: