ksiazka
  • ksiazka

Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne (oprawa twarda)

978-83-8019-775-6/Grzegorz Rydlewski/2017/384
$11.28

 

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski  specjalizuje się w zakresie nauk o polityce i bezpieczeństwie. Jest absolwentem i pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych, twórcą i kierownikiem Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej. Jest badaczem systemów politycznych i administracyjnych, relacji między polityką i administracją, problemów jakości i prakseologii decydowania publicznego w Polsce i innych państwach europejskich, w tym w zakresie bezpieczeństwa. Autor ponad stu publikacji, w tym kilkunastu książek. Przez ponad dziesięć lat aktywny w administracji rządowej, m.in. jako sekretarz Rady Ministrów i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

===

Praca stanowi studium analityczne bezpieczeństwa narodowego w ujęciu procesowym, całościowym pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Ambicją Autora jest przedstawienie propozycji polegającej na merytorycznym zintegrowaniu ujęć: systemowego, sieciowego i procesowego, czyli odejściu od traktowania problematyki bezpieczeństwa w sposób zawężony (…). Książka może stanowić inspirację dla badaczy, stać się ważnym elementem debaty w środowisku akademickim, szczególnie wśród adeptów nauk o bezpieczeństwie. Dzieło można/należy polecić osobom profesjonalnie zajmującym się sprawami bezpieczeństwa, szczególnie uczestnikom procesów decyzyjnych w sprawach bezpieczeństwa. Ze względu na swoje wartości poznawcze powinno znaleźć się w kanonie literatury obowiązkowej dla studentów (i wykładowców) kierunku bezpieczeństwo.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Bolesława Balcerowicza

 

Monografia ma charakter wielodyscyplinarny (…). Ciekawe i inspirujące jest dążenie do merytorycznego zintegrowania następujących podejść: systemowego, sieciowego, procesowego i decyzyjnego. Jest to całościowe spojrzenie w którym zagadnienia bezpieczeństwa narodowego w Polsce są przedstawione jako problemy aktywności decyzyjnej w powiązanych ze sobą różnych sferach: strategiczno-ustrojowej, zarządzania, ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości, administrowania siłami, środkami i zasobami, informacji i wiedzy. (…) Książka jest napisana bardzo precyzyjnym językiem. (…). Odbiorcami monografii powinna być kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci różnych kierunków, m.in.: prawa, administracji, politologii, nauki o obronności, ekonomii. Monografia może być również lekturą podstawową dla kadry zarządzającej organizacjami i projektami działającymi w obszarze szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Jerzego Kisielnickiego

 

Książkę należy traktować jako całościowe wprowadzenie do interdyscyplinarnych badań nad zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym. (…) Nowatorskie znaczenie dla praktyki zarządzania bezpieczeństwem mają wskazania działań w celu optymalizacji procesu decyzyjnego. (…) Intelektualną propozycją autora opracowania jest ujęcie bezpieczeństwa narodowego jako megasystemu, który tworzą misja i cele stanowiące wyraz wartości i interesów narodowych, następnie funkcje poszczególnych elementów systemu, a w końcu zadania operacyjne tego megasystemu.

 

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Andrzeja Misiuka

 

SPIS TREŚCI

Quantity
In Stock

Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne (oprawa twarda) Grzegorz Rydlewski
978-83-8019-775-6/Grzegorz Rydlewski/2017/384

Specific References

4 other products in the same category: