Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki

978-83-8019-191-4/Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk/2015/464
PLN41.06

Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i sformułowaniu podstawowych pytań badawczych […]. Jako autorzy niniejszego podręcznika mieliśmy na uwadze powyższe fakty. Jako nauczyciele akademicy od lat parający się kwestiami bezpieczeństwa zaprezentowaliśmy określone opracowanie i konkretny obraz prezentowanych zagadnień […]. Tym opracowaniem włączamy się w nurt dyskusji na temat nowej dyscypliny naukowej, jaką są nauki o bezpieczeństwie. Staramy się dostrzegać złożoność problematyki i analizujemy poruszane kwestie przez pryzmat tego, że bezpieczeństwo to stan, proces i stanowi określoną wartość – dla społeczeństwa jedną z pierwszoplanowych. W podręczniku staramy się uwzględnić wiele poglądów, nie dokonując jednak ostatecznego rozstrzygnięcia w kategoriach: jak być powinno? Dostrzegamy, że mnogość opracowań, zwłaszcza ostatnich dwóch lat, może być podstawą do wysnucia wniosku, że ilość nie przechodzi w jakość.
 

                                                                                      Ze Wstępu
 

 

SPIS TREŚCI

 

Quantity

Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk
978-83-8019-191-4/Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk/2015/464

4 inne produkty w tej samej kategorii: