ksiazka
  • ksiazka

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE Nr 08

83-7322-995-7/czasopismo/brak danych/497
zł43.47

ARTYKUŁY I ROZPRAWY Przeszłość i współczesność. Problemy i dylematy Karol Kukuła, Refleksje na temat patriotycznych pamiątek pierwszej wojny światowej Jacek Knopek, Specyfika polskiego uchodźstwa cywilnego i wojskowego do Afryki Północnej w okresie II wojny światowej Piotr Walecki, Jan Trąbka, Fenomenologia semantyki a problem istnienia powszechników Piotr Ziarek, Platon – ojciec totalitaryzmu? Tomasz Zacłona, Wpływ Public Relations na wzrost wartości firm i instytucji Dorota Murzyn, Udział funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego województwa małopolskiego Kierunki i wyzwania współczesnej ekonomii i gospodarki Janina Szczepaniak, Globalizacja w świetle krytyki i oczekiwań wobec ekonomii głównego nurtu Jarosław Klajn, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie zamojskim Iwona Gawron, Analiza przedsiębiorczości w Małopolsce na przykładzie powiatu nowosądeckiego – w świetle badań empirycznych Janusz Fudaliński, Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartość małych i średnich przedsiębiorstw Dariusz Żmija, Deficyt budżetowy i jego skutki ekonomiczne dla gospodarki Zagadnienia rozwoju wsi i rolnictwa Jadwiga Bożek, Małgorzata Kudłacz, Zmiany w rolnictwie rejonu podkrakowskiego w okresie transformacji (na przykładzie gminy Michałowice) Barbara Ścigalska, Jacek Kieć, Lokalne uwarunkowania rozwoju agroturystyki na przykładzie gminy Tokarnia Dariusz Koreleski, Kwestia jakości usług na przykładzie turystyki wiejskiej Katarzyna Jaskulska, Sołtysi wsi małopolskich wobec integracji z Unią Europejską na przykładzie gminy Gdów Jacek Strojny, Monika Zioło, Danuta Bogocz, Ocena efektywności wybranych aspektów programu pomocowego PAOW w Małopolsce Z historii regionu Polski południowej Czesław Guzik, Tradycje i współczesność osadnictwa wiejskiego na Podhalu Lesław Galeński, Walka o prawo własności wsi polskiej w okresie PRL Wincenty Kołodziej, Mieczysław Adamczyk – partyzant z Otfinowa Renata Mikitiuk, Organizacja szkolnictwa powszechnego na terenie Okręgu Szkolnego Lubelskiego w okresie Rządu Tymczasowego Marta Moskal, Edukacja a tożsamość etniczno-językowa w województwie małopolskim Ewa Grygiel, Zdzisława Zacłona, System wartości studentów kierunków filologicznego i wychowania fizycznego – analiza porównawcza Ochrona zdrowia Paweł M. Pisulewski, Mirosław Pysz, Współczesne zalecenia żywieniowe Piotr Walecki, Jan Trąbka, Wnioskowanie abdukcyjne we wspomaganiu diagnozy lekarskiej Wiesław Pyrczak, Irena Roterman-Konieczna, Bartłomiej Łasocha, Przemysław Matuszewski, E-learning w naukach medycznych Krzysztof Sarapata, Zbigniew Szybiński, Irena Roterman-Konieczna, Wojciech Lasoń, Prewencja zachorowań na raka tarczycy Poznawcze walory sztuki Jan Samek, O potrzebie nowej syntezy sztuki Krakowa Grażyna Stojak, Klasztor OO. Bonifratrów w Przemyślu – zapomniany zabytek Dorota Witek, Możliwości wykorzystania czasu wolnego seniorów (na podstawie wybranych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie) MATERIAŁY Danuta Okoń, Uczniowie Włodzimierza Czerkawskiego Wincenty Kołodziej, Działalność emigranta Mieczysława Adamczyk w Otfinowie Maciej Mularczyk, Jeden podręcznik na rok, a może na trzy lata? RECENZJE Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu. 750-lecie kanonizacji Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, „Peregrinus Cracoviensis”, zeszyt 14/2003, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Redaktor tomu: Ludwik Kaszowski OSPPE, ss. 232 [rec. Jan Samek] Barbara Woszczyk, Zjawisko lobbingu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Duet, Toruń 2004, ss. 218 [rec. Joanna Marszałek-Kawa] Zbigniew Machelski, Lech Rubisz (red.; Grupy interesu. Teorie i działanie, Wydawnictwo Adam Marszałek 2003, ss. 432 [rec. Daniel Kawa] SPRAWOZDANIA „POLSKA – UNIA EUROPEJSKA – ŚWIAT”. Toruń, 13–14 MAJA 2004 r. [Joanna Marszałek-Kawa] WIECZOR AUTORSKI [Daniel Kawa].

Quantity
In Stock

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE Nr 08 czasopismo
83-7322-995-7/czasopismo/brak danych/497

Specific References

4 other products in the same category: