ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2004/1 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/132
$11.94

Treść numeru: 1. ARTYKUŁY – STUDIA: Monika Kwiecińska-Zdrenka „Bezradność – pojęcie, wobec którego socjologowie okazali się bezradni?”; Aleksandra Walkiewicz „Szarganie świętości? O kulturze amerykańskiej widzianej przez pryzmat języka”; Mirosław Strzyżewski „Na początku był… dźwięk”; Ewelina Konieczna „Od edukacji filmowej do edukacji kulturalnej – szkic o roli filmu w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”; Anna Drabarek „Praca – niewolą czy wyzwoleniem”. 2. KOMUNIKATY – SPRAWOZDANIA: Magdalena Siuta „Fenomen przyjaźni w zyciu kobiety i w życiu mężczyzny”; Jacek Gądecki „Uczyć architektury?”; Andrzej Aftański „Kompetencje informatyczne i moralne nauczycieli – w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego”; Beata Kulbaka „Ortografia w wybranych programach nauczania kształcenia zintegrowanego”; Mieczysław Sprengel „ Życie i poszukiwania naukowe Lecha Paszkowskiego w Australii”. 3. RECENZJE – SPRAWOZDANIA: Radosław Kossakowski (rec.; Tarzycjusz Buliński „Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne”; Agata Popławska (rec.) „Media i edukacja w aspekcie globalizacji”, (red.) Andrzej W. Mitas; Katarzyna Wojtowicz (rec.; Henryk Domański „Polska klasa średnia”; Blandyna Skalska (rec.; M. Cylkowska-Nowak „Społeczne funkcje szkolenictwa w Japonii i Stanach Zjednoczowych, studium z pedagogiki porównawczej”; Daniel Kawa (rec.) „Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych”, (red.) Stanisław Bieleń, Witold M. Góralski; Joanna Keil, Joanna Dąbrowska „Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego nt. „Pedagogika Janusza Korczaka – utopia czy postulowany realizm dla współczesnej edukacji?”; Krzysztof Gwozdek „Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media i edukacja w globalizującym się świecie”; Monika Bäcker „Alkoholowy Zespół Płodowy – niechciane picie, niezawinione kalectwo”; Daniel Kawa „Polacy – Niemcy. Przeszłość, pojednanie, przyszłość”.

Quantity
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2004/1 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/132

Specific References

4 other products in the same category: