DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2003/3–4 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/177
zł86.94

Treść numeru: 1. ARTYKUŁY – STUDIA: Anna Drabarek „Problem etyki naukowej filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej – K. Twardowski”; Anna Wójcik „Wartości w procesie wychowania”; Radosław Tyrała „Kultura w kulturze, czyli krótka historia potyczek humanistów ze ścisłowcami”; Bożena Chrostowska „Na co pedagogom znajomośc kultury młodzieżowej, czyli o przydatności rozumienia „języków obcych” w dobie prefiguratywnych kultur”; Beata Bonna „Rola sztuki w życiu człowieka”; Dobiesław Jędrzejczyk, Elżbieta Orłowska „Humanistyczno-geograficzny aspekt przestrzeni”. 2. KOMUNIKATY – SPRAWOZDANIA: Adam Dubik „Problem oporu a kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego w ujęciu Anny Pałubickiej”; Przemysław Piotrowski „Olimpizm Pierre de Coubertina jako idea wychowania młodzieży”; Elżbieta Szubertowska „Szkoła jako źródło kultury muzycznej młodzieży”; Elżbieta Szefler „Stan kompetencji czytelniczych dotyczących budowy książki dla dzieci u uczniów w młodszym wieku szkolnym”; Agnieszka Szarkowska „Wychowanie religijne w rodzinie polskiej w okresie zaborów”; Władysław Szulakiewicz „Powołanie katedr pedagogiki w Uniwersytecie Stefana Batorego i Uniwersytecie Jana Kazimierza”; Stanisław Kawula „Perspektywy opieki nad dzieckiem i rodziną”; Przemysław Dubaniowski „Zagadnienia europeistyki w szkole ponadgimnazjalnej na przykładzie autorskiej koncepcji klasy – „dyplomacja europejska”. 3. RECENZJE – OMÓWIENIA: Dariusz Kubinowski „Sesja jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie 16 czerwca 2003 roku – Wigry”; Dariusz Kubinowski (rec.) „Kultura – wartość – kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie”; Włodzimierz Tyburski (rec.; Stanisław Jedynak „Naród – społeczeństwo – państwo. Studia z filozofii społecznej XIX i XX wieku”; Kazimierz Wieczorkowski (rec.; Piotr Jaroszyński „Nauka w kulturze”; Elżbieta Szubertowska (rec.; Andrzej Michalski „Szkolnictwo artystyczne województwa bydgoskiego w latach 1945-1975”; Andrzej Michalski (rec.; Romuald Grzybowski „Wyższe Szkoły Pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956”; Wojciech A. Wierzewski (rec).; Adam Lizakowski „Kuzyn Józef, albo emigracja loteryjna po roku 1989 do Ameryki, czyli wyprawa po złote runo”; Aldona Zakrzewska (rec.) „Program wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, (red.) Stanisław Gancarek”; Jarosław Łuczyński (rec.; Robert Wiraszka „Kalendarium ZHR (1989-2000)”.

Quantity
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2003/3–4 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/177

Specific References

4 other products in the same category: