ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/2000/172
zł86.94

Treść numeru: „Z załobnej karty” 1. ARTYKUŁY – STUDIA: Piotr Kozioł „Zmiana świadomości – istota samorealizacji ekologii głębokiej”; Lech Ostasz „Postrzeganie cyklów życia – rozważania ogólnoantropologiczne”; Kazimierz Bujak „Zagadnienie równości szans oświatowych w świetle przemian edukacji w Polsce lat dziewięćdziesiątych”; Anna Pluskota „Fenomen optymizmu i pesymizmu”; Daniel Jabłoński „Modele rodzinno-małżeńskie i sytuacja w nich dziecka według antropologii kulturowej”; Marek Sokołowski „Kościół katolicki a mass media”; Jerzy Semków „Świat wartości koniecznym punktem odniesienia kształtującego się czlowiwka”. 2. KOMUNIKATY – SPRAWOZDANIA: Anna Kosiarz-Stolarska „Uniwersytet wirtualny – nadzieje i zagrożenia”; Anna Zellma „Aksjologiczny wymiar współczesnej koncepcji edukacji regionalnej”; Agnieszka Komorowska „Przejawy i rozmiary nieprzystosowania społeczego uczniów klas I-III szkół podstawowych aglomeracji łódzkiej”; Konrad Marek Woliński „O wychowaniu człowieka-obywatela na tle koncepcji pedagogicznych Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, Pierra Bourdieu i Ivana Illicha”; Marzena Sobczak „Zróżnicowane oblicza ubóstwa w województwie Kujawsko-Pomorskim”. 3. RECENZJE – OMÓWIENIA: Kazimierz Denek (rec.; Bolesław Niemierko „Pomiar wyników kształcenia”; Agnieszka Komorowska (rec.; Anna Brzezińska, Dorota Klus-Stańska i Anna Strzelecka „O nowe podejście w kształceniu nauczycieli”; Mariusz Malinowski (rec.; Shakir Kitab „Dekalog żydowsko-chrześcijański w oczach islamu”; Grażyna Gzella (rec.; Andrzej Chodubski „Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku”; Tomasz Chinciński (rec.; Bogusław Gałka „Ziemianie w parlamencie II Rzeczypospolitej”.

Quantity
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/2000/172

Specific References

4 other products in the same category: