DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Cywilizacja i Polityka 2004 Nr 2

brak danych/czasopismo/brak danych/366
zł37.26

Treść numeru: 1. Studia, Materiały, Artykuły: Arkadiusz Modrzejewski „Cywilizacja jako system społeczny”; Ewa Polak „ Globalizacja i zagrożenia z nią związane”; Urszula Świętochowska „Poziom edukacji Polaków w świetle badań OECD w latach 90. XX i w pierwszych latach XXI w.”; Jadwiga Bohdanowicz „Konflikt bliskowschodni na tle procesu globalizacji”; Jadwiga Bohdanowicz „Fundamentalizm religijny i terroryzm jako największe zagrożenia XXI w.”; Hanna Dubrzyńska „Praca w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”; Jarosław Ślęzak „O prawie przemieszczania się wychodźców”; Jarosław Ślęzak „Podstawowe motywy współczesnego wychodźstwa polskiego”; Rafał Majewski „Środki masowego przekazu w kształtowaniu tożsamości diaspory polskiej”; Jacek Jakubowski „Współczesny rozwój kontaktów Polonii estońskiej z Polską”; Jacek Knopek „Przeszłość i teraźniejszość stosunków Polski z Republiką Gwinei”; Joanna Leska-Ślęzak „Ogniwa rozwoju historycznych kontaktów polsko-holenderskich”; Marek Dzięcielski „Edukacja młodzieży szlacheckiej z ziemi lęborsko-bytowskiej w czasach nowożytnych”; Andrzej Chodubski „W stulecie testamentu Witolda Zglenickiego „polskiego Nobla”; Tadeusz Dmochowski „Misja Stevensa – amerykańska pomoc kolejowa dla Rosji na Syberii (od stycznia 1920 do października 1922 r.)”; Arkadiusz Żukowski „Regulacje prawne a wrost poziomu frekwencji wyborczej w Polsce”; Monika Mazurek „Przegląd teorii psychologicznych wyznaczników preferencji politycznych”; Andrzej Chodubski „Czynnik polityczny” we współczesnej rzeczywistości kulturowej Wybrzeża Gdańskiego” oraz Recenzje.

Quantity
In Stock

Cywilizacja i Polityka 2004 Nr 2 czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/366

Specific References

4 other products in the same category: