DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

AZJA-PACYFIK Tom 08 (rocznik)

83-7441-075-2/czasopismo/2005/253
zł31.05

Oddajemy w wasze ręce kolejny numer rocznika „Azja–Pacyfik”. Sam ten fakt – przy ogólnej mizerii nakładów na naukę – wydaje się powodem do dumy. Chcielibyśmy w pierwszych słowach podziękować naszym wiernym czytelnikom za udzielane nam wielokrotnie wsparcie, jak również cenne uwagi i komentarze, dzięki którym udaje się nam nie tylko przetrwać ale również, choć stopniowo, doskonalić wartość merytoryczną pisma. W numerze bieżącym zastosowaliśmy bardziej sformalizowane procedury recenzyjne przyjmowanych do druku artykułów, co związane jest z naszymi staraniami o umieszczenie rocznika na wąskiej liście Komitetu Badań Naukowych, obejmującej czasopisma reprezentujące najwyższy standard naukowy. Nadal staramy się zachować możliwie najwyższe standardy edytorskie, jak również zachować rozsądne proporcje w strukturze numeru. Choć, jak dawniej, „Azja–Pacyfik” staje się przede wszystkim forum dla znanych i uznanych krajowych badaczy i ekspertów problematyki dalekowschodniej, na łamy naszego rocznika zapraszamy przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych, a także młodych adeptów nauki. Choć inicjatywa powstania naszego rocznika przed niemal dziewięciu laty związana była głównie ze środowiskiem polskiego Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz Centrum Studiów Azji Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, od tej pory udało nam się pozyskać licznych stałych współpracowników z innych ośrodków naukowo-badawczych. Chcielibyśmy kontynuować taką politykę. Liczymy, że czasopismo nasze stanie się ponadśrodowiskową płaszczyzną prezentacji wyników badań dla wszystkich oddanych idei zgłębiania i upowszechniania wiedzy na temat społeczeństwa, polityki i gospodarki Azji Wschodniej.

Redakcja

 

Quantity
In Stock

AZJA-PACYFIK Tom 08 (rocznik) czasopismo
83-7441-075-2/czasopismo/2005/253

Specific References

4 other products in the same category: