ksiazka
  • ksiazka

Athenaeum. Political Science 13/2005

83-7322-915-9/czasopismo/brak danych/238
PLN37.26

W numerze:

1. POLITOLOGIA: Maria Sobczak, Źródła terroryzmu
Joanna Marszałek-Kawa, Daniel Kawa, Rządy ugrupowań prawicowych w latach 1997-2001 i ich społeczna ocena
Mirosława Skawińska, Bezrobocie jako źródło zagrożeń społecznych i zachowań patologicznych w Polsce okresu transformacji

2. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Janusz Zawadzki, Kierowanie konfliktem w organizacjach politycznych
Wojciech Stankiewicz, „Globalne ocieplenia” jako zagrożenia współczesnego świata i stosunków międzynarodowych
Sławomir Daniszewski, Stabilizacja gospodarki przy pomocy polityki fiskalnej
Jacek Knopek, Miejsce migracji międzynarodowych w naukach o polityce. Metodologiczne i teoretyczne koncepcje rozwoju badań

3. HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ – HISTORIA: Witold Wojdyło, Wizja ustroju polityczno-gospodarczego powojennej Polski w projekcjach Komisji Spraw Ustrojowych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 1939-1945
Łukasz Dominiak, Władza w filozofii Michela Foucaulta
Andrzej Michalski, Działania właścicieli księstwa klewańskiego zmierzające do intensyfikacji wymiany handlowej z Gdańskiem w latach 1701–1749

4. SPRAWOZDANIA: Iwona Hofman, O kulturze politycznej w Poznaniu oraz RECENZJE i OMÓWIENIA

 

Quantity

Athenaeum. Political Science 13/2005 czasopismo
83-7322-915-9/czasopismo/brak danych/238

4 other products in the same category: