ksiazka
  • ksiazka

Ruch Filozoficzny. Tom 55 Numer 2/1998 (kwartalnik)

brak danych/czasopismo/1998/407
zł30.19

Oddajemy do rąk czytelnika kolejną książkę poświęconą dyskusji o i miejscu technologii informacyjnej w zmieniającej się edukacji. Tak się składa, że czas wydania książki zbiega się z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Coraz częściej zastanawiamy się nad skutkami, jakie wydarzenie to przyniesie dla rozwoju edukacji. Stajemy wobec wyzwań i konieczności dokonania wielu przemian w polskiej dydaktyce. Potrzebą chwili staje się podjęcie dyskusji na temat funkcji nowoczesnych technologii w nauce i wychowaniu. Wymaga to dogłębnych analiz na wielu płaszczyznach teoretycznych. Na czoło wysuwa się tu teoria konstruktywistyczno – kognitywna mająca silne oparcie w obszarze nauk skupionych wokół cognitive science. Coraz wyraźniej dostrzegamy konieczność nadania interdyscyplinarnego charakteru dyskusji o edukacji medialnej i informatycznej. Ze względu na znaczenie tego problemu niniejszą książkę otwiera referat prof. dra hab. Bronisław Siemienieckiego pod tytułem Kognitywistyka a edukacja medialna. [...]

Fragment wstępu

Quantity
In Stock

Ruch Filozoficzny. Tom 55 Numer 2/1998 (kwartalnik) czasopismo
brak danych/czasopismo/1998/407

Specific References

4 other products in the same category: