DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE Nr 04

83-7174-630-X/czasopismo/brak danych/270
zł43.47

Kolejny numer niniejszego pisma ma szczególny charakter, ponieważ jest ostatnim numerem tego interdyscyplinarnego pisma w XX wieku. Autorzy starają się konsekwentnie na łamach pisma zamieszczać wszelkie analizy naukowe, raporty z badań, eseistyczne refleksje, dostrzegające człowieka w jego środowisku kulturowym, społecznym i przyrodniczym.
Niniejszy numer zawiera siedem działów, w których pogrupowano artykuły i rozprawy. 1. Sztuka sakralna i użytkowa: Reformackie miscelanea; Najstarsze przedstawienie bimy w Polsce (Ołtarz Mariacki w Krakowie); Co wiemy o żydowskich domach modlitwy na przykładzie Krakowa; Sztuki plastyczne. Ich popularyzacja i odbiór w Krakowie doby autonomicznej; Pieczęcie na dokumentach przechowywanych w Archiwum Parafialnym w Dobczycach. 2. Z życia gospodarczego Małopolski: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na postęp technologiczny w Polsce; Euroregion Karpacki. Obszar dialogu i współpracy; Problem gmin zacofanych byłego województwa nowosądeckiego; Charakterystyka lokalnych działaczy społecznych (na przykładzie wybranych dzielnic i gmin). 3. Środowisko naturalne regionu: Ochrona krajobrazu a budownictwo wiejskie i opinie o nim współmieszkańców wsi małopolskiej; Łoś w Małopolsce – historia wyginięcia i rekolonizacji. 4. Z historii Małopolski i innnych regionów południowej Polski: Działalność Klubu i Stronnictwa Demokratycznego w Krakowie w latach 1937–1939; Legenda i prawda o ocaleniu Krakowa przez żołnierzy radzieckich w 1945 r.; Problematyka sąsiedztwa polsko-ukraińskiego w myśli politycznej emigracyjnego Stronnictwa Narodowego; Polska Armia Podziemna 1950–1952; Ewangelicy cieszyńscy wobec kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę i przyłączenia do niej Śląska Cieszyńskiego w świetle „Posła Ewangelickiego” i „Nowego Czasu”. 5. Szkolnictwo i oświata: Plany reformy Akademii Krakowskiej a „filozofia moralna” Hugona Kołłątaja; Program nauczania specjalnego w Stanach Zjednoczonych. 6. Recenzje: Przemysław Olstowski „Generał Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno-polityczny” (rec. Jarosław Kłaczkow); Dariusz Szpoper „Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904–1939” (rec. Jacek Gzella); Grzegorz Radomski „Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918–1926” (rec. Bolesław Sprengel); Sławomir Słowik „Polskie życie sportowe w Toruniu w okresie międzywojennym (1920–1939) (rec. Bolesław Sprengel); Jacek Ślusarczyk „Stosunki polsko-sowieckie w latach 1939–1945” (rec. Bolesław Sprengel); Wincenty Kołodziej „Odbudowa szkolnictwa krakowskiego po zakończeniu II wojny światowej” (rec. Teresa Wróblewska); „Demokracja. Teoria. Idee. Instytucje” – praca zbiorowa pod red. Tadeusza Biernata i Anny Siwik (rec. Joanna Marszałek-Kawa); Krystyna Wiaderny-Bidzińska „Polityczna integracja Europy Zachodniej” (rec. Daniel Kawa). 7. Informacje i materiały: Z historii laryngologii w Uniwersytecie Jagiellońskim; Oświata w polskim państwie podziemnym; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu u progu roku akademickiego 1999/2000.

 

Quantity
In Stock

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE Nr 04 czasopismo
83-7174-630-X/czasopismo/brak danych/270

Specific References

4 other products in the same category: