DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2002/1 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/100
zł43.47

W niniejszym numerze pisma zawarto w dziale „Artykuły - Studia": Piotra Pszczółkowskiego „Pytanie o model przywódcy politycznego na tle kształtującego się społeczeństwa informatycznego"; Dobiesławy Jędrzejczyk, Elżbiety Orłowskiej „Geograficzne aspekty egzystencji człowieka"; Anny Gryniuk „Stanowisko prawnika w sporze o pojęcie kultury"; Krzysztofa Mudynia „W poszukiwaniu demokratycznej struktury osobowości"; Astrid Męczkowskiej „Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji a problem unifikacji wymagań". W dziale „Komunikaty - Sprawozdania: Hany Kantorkovej „Badanie samooceny studentów w zakresie poczucia wewnętrznej odpowiedzialności za ucznia"; Karoliny Mazurek „Charakter i funkcje młodzieży jako wyodrębnionej grupy socjalizacyjnej i pokolenia wstępującego"; Tomasza Biernata, Pawła Sobierajskiego „Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie (analiza wyników badań pilotażowych)"; Agnieszki Komorowskiej „Literatura pedagogiczna i inne formy samodoskonalenia się nauczycieli łódzkich szkół podstawowych ogólnodostępnych"; Sebastiana Taboła „Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej"; Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak, Agaty Bartosiewicz, Katarzyny Friedlein, Janusza Kostuja, Marty Tarabuły „Świadomość i wiedza na temat odpadów komunalnych mieszkańców województw małopolskiego i podkarpackiego". W dziale Recenzje - Omówienia: Arkadiusz Karwacki (rec.; „Zrozumieć biednego. O dawnej i nowej biedzie w Polsce", E. Tarkowska (red.); Henryk Składanowski (rec.; Joanna Wojdon „Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej"; Karina Rusinek (rec.; „Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej” W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk (red.); Beata Idzik (rec.; „Fides et ratio w poszukiwaniu człowieka XXI wieku” I. Mroczkowski, E. A. Wesołowska (red.); Ryszard Michalski (rec.; Ks. Wiesław Łużyński „Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II"; Daniel Kawa (rec.; „Współczesna Europa” red. nauk. K. A. Wojtaszczyk; Krzysztof Wasielewski, sprawozdanie z konferencji naukowej: „Socjologia w szkołach wyższych. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii w Polsce w latach 1989-2001", Toruń 19-20 października 2001 r.; Agata Popławska, Augustowskie Spotkania Naukowe „Edukacja w dialogu i w perspektywie", Augustów 17-19 rześnia 2001 r.; Joanna Marszałek-Kawa, „Integracja europejska a globalizacja. Dylematy krajów Europy Środkowo-Wschodniej", Słubice 21-22 lutego 2002 r.

Quantity
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2002/1 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/100

Specific References

4 other products in the same category: