ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/1 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/166
zł43.47

W niniejszym zeszycie prezentuje się artykuły: 1. Amitai Etzioni „Wrażliwa wspólnota - perspektywa komunitarystyczna"", 2. Adama Bastka „Parmenides - równowaga myśli"", 3. Jacka Kurzępy „Prostytucja młodocianych - lokalne i globalne wymiary zjawiska"", 4. Czesława Banacha „Kierunki i metody modernizacji edukacji nauczycielskiej"", 5. Piotra Mikiewicza „Czy możliwe jest zminiejszenie dystansu miedzy krańcami struktury społecznej? Rola szkoły w rozlepianiu rzeczywistości"", 6. Ryszarda Borowicza „Młodzież na pierwszym progu selekcyjnym: deprywacja i selekcje społeczne"", 7. Gabrieli Kapicy „Elementarna umiejętność czytania we wczesnym dzieciństwie"", 8. Bożeny Chrostowskiej „Stowarzyszenie Tratwa w przestrzeni niczyjej. Przykład działań aktywizujących subkultury młodzieżowe"", 9. Lidii Burzyńskiej „Działalność oświatowa niemieckiego Kościoła katolickiego (Diecezja Essen - Północna Nadrenia Westfalia)"", 10. Elżbiety Gorloff „Wyzwania oświaty portugalskiej"", 11. Hanny Dubrzyńskiej „Bezrobocie w województwie pomorskim"", oraz recenzje i omówienia: 12. Włodzimierza Tyburskiego (rec.); Maria Gołaszewska „Święto wiosny. Ekoestetyka - nauka o pięknie natury"", 13. Alicji-Joanny Siegień (rec.); Mieczysław Gałaś „Wartości kultury w epoce współczesnej"", 14. Stefana Konstańczaka (rec.); Dariusz Barbaszyński „Między racjonalizmem a mistycyzmem. Problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego"", 15. Heleny Ostrowickiej (rec.); Marek Jędrzejewski „Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna"", 16. Joanny Dąbrowskiej (rec); Jean-Louis Flandrin „Historia rodziny""; Elisabeth Badinter „Historia miłości macierzyńskiej"", 17. Marcina Ziemkowskiego (rec.); „Ubóstwo, bezrobocie i bezdomność, jako problemy polityki społecznej” - Konferencja Wojewódzka, Bydgoszcz, 13 listopada 2000 r. 18. Joanny Marszałek-Kawy (rec.); „Athenaeum. Polska w świecie"".

Quantity
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/1 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/166

Specific References

4 other products in the same category: