ksiazka
  • ksiazka

The Peculiarity of Man 2012, nr 16

2083-9235/czasopismo/2012/359
PLN37.26

W kilku poprzednich tomach „The Peculiarity of Man” poddaliśmy analizie tendencje występujące w ramach euroatlantyckiej cywilizacji. Są nimi wirtualizacja i konsumeryzacj a wszystkich dziedzin ludzkiego doświadczenia jako przejawów współczesnej globalizacji.
W tym przypadku chodziło nam o zwrócenie uwagi szerokiego grona specjalistów, reprezentujących m.in. nauki polityczne, prawnicze, ekonomiczne, humanistyczne, filozofię, cybernetykę etc., na niezwykle ważne i interesujące problemy dotyczące funkcji ogólnie pojętego konfliktu jako czynnika socjo- i kulturotwórczego. Jak ważnym problemem badawczym się to okazało, niech świadczą tak objętość tomu, jak i wielkość poszczególnych wypowiedzi. Jedne mają bardziej systemową konstrukcję, inne zaś stanowią „wolne” przemyślenia autorów, jednakże tak jedne, jak i drugie mają wyjątkowo dużą wartość poznawczą.

 

Quantity

The Peculiarity of Man 2012, nr 16 czasopismo
2083-9235/czasopismo/2012/359

4 other products in the same category: