ksiazka
  • ksiazka

Colloquia Communia 2010 1–2(88–89). Homo tangens: ciało i dotyk

0239-6815,978-83-7611-902-1/czasopismo/2010/359
zł31.05

Zbiór artykułów niniejszego tomu „Colloquia Communia” poświęcony jest różnym aspektom dotyku i cielesności. O ile refleksja nad ciałem stanowi uznany przedmiot zarówno filozofii, jak i również psychologii, socjologii czy antropologii, o tyle wyeksponowanie doznania dotyku, jako ważnego obszaru badawczego, stanowi szczególnie cenny wkład do rozważań nad ludzkim zachowaniem i doświadczeniem. W niniejszej pozycji tematyka „dotyku” i „cielesności” są ściśle ze sobą powiązane. Wrażenie dotyku stanowi dla żyjącego ciała obszar szczególnie uprzywilejowany. Ciało zarówno postrzega, jak i jest postrzegane, dotyka i jest dotykane. Jest to podwójna własność, która stawia je w wyjątkowym miejscu, gdzie to, co duchowe, miesza się z tym, co fizyczne, oraz gdzie podmiot spotyka się z przedmiotem, „ja” ze światem. [...] 
Niniejszy tom skierowany jest do tych, którzy zajmują się problematyką cielesności i dotyku. Zainteresuje również i tych, którzy są zaintrygowani współczesnymi dyskusjami nad stanem dzisiejszej kultury w kontekście różnorodnych doświadczeń, niepokojów i zagrożeń.

Andrzej Kapusta

SPIS TREŚCI

 

Quantity
In Stock

Colloquia Communia 2010 1–2(88–89). Homo tangens: ciało i dotyk czasopismo
0239-6815,978-83-7611-902-1/czasopismo/2010/359

Specific References

4 other products in the same category: