ksiazka
  • ksiazka

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011/nr 3 (7)

2082-1212,978-83-7780-066-9/czasopismo/2011/277
zł43.47

W NUMERZE:

Wiesław Skrzydło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Kodyfikacja prawa wyborczego w Polsce – zakres i znaczenie

Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdański) Konstytucyjne podstawy prawa wyborczego w świetle „Ankiety Konstytucyjnej”

Friedrich L. Sell (Uniwersytet Bundeswehry w Monachium; 
Jan Wiktor Tkaczyński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Racjonalność wyborcy według ekonomicznej teorii demokracji Anthony’ego Downsa

Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański) Wpływ systemów wyborczych na systemy partyjne (wybrane zagadnienia)

Joanna Juchniewicz, Przemysław Palka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Ewolucja kryminalizacji zachowań przeciwko wyborom

Monika Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Status prawny wyborcy niepełnosprawnego

Katarzyna Zielińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Trzeci kandydat w wyborach prezydenckich w USA na przykładzie kandydatur Rossa Perota i Ralpha Nadera

Marzena Więckowska (Uniwersytet Warszawski) Problematyka zmiany systemu wyborczego w demokracjach westminsterskich: Nowej Zelandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Perspektywa porównawcza

 

Quantity
In Stock

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011/nr 3 (7) czasopismo
2082-1212,978-83-7780-066-9/czasopismo/2011/277

Specific References

4 other products in the same category: