ksiazka
  • ksiazka

Krakowskie Studia Małopolskie Nr 14

brak danych/czasopismo/2010/375
PLN43.47

Monika Jaworska, Lidia Luty, Bezrobocie a przedsiębiorczość w województwie małopolskim Edmund Juśko, Wdrażanie powszechności nauczania w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach istnienia szkół powszechnych Wiesław Musiał, Wyzwania wobec reform wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do obszarów górskich i cennych przyrodniczo Arkadiusz Niedziółka, Rola dziedzictwa kulturowo-historycznego w rozwoju turystyki wiejskiej w wybranych gminach powiatu krakowskiego

Quantity

Krakowskie Studia Małopolskie Nr 14 czasopismo
brak danych/czasopismo/2010/375

4 other products in the same category: