ksiazka
  • ksiazka

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010/nr 2–3

brak danych/czasopismo/2010/347
PLN86.94

W NUMERZE:

Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Prawnopolityczne instrumenty oddziaływania rządu na proces ustawodawczy w systemie rządów parlamentarnych na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski) Rządowa inicjatywa ustawodawcza jako instrument planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej

Agnieszka Bień-Kacała, Magdalena Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Przedterminowe zakończenie pełnomocnictw parlamentu na przykładzie Polski i Czech

Małgorzata Lorencka (Uniwersytet Śląski) Dyskusje wokół konstytucyjnej reformy systemu rządów we Włoszech

Jacek Wojnicki (Akademia Humanistyczna w Pułtusku) Instytucja rządu Republiki Serbii w systemie organów władzy

Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski) Cechy hiszpańskiego systemu rządów

Konrad Składowski (Uniwersytet Łódzki) Izba Żupanii jako element systemu konstytucyjnego w Republice Chorwacji

Anna Frankiewicz (Uniwersytet Opolski) Kontrasygnata jako wyznacznik systemu rządów

Monika Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Konstytucyjne uregulowania problematyki zastępstwa Prezydenta w Rzeczpospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadujących

Bożena Dziemidok-Olszewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Odpowiedzialność polityczna rządu w III Rzeczypospolitej Polskiej i V Republice Francuskiej

Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) Ewolucja systemu politycznego w Chorwacji 1990–2010. Próba bilansu

Marcin Dąbrowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawo wyborcze w świetle standardów europejskich

Wojciech Mojski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Kilka uwag o przedmiocie i funkcjach kontroli konstytucyjności prawa w Polsce

Marcin Dacewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Pozycja ustrojowa ministra w wybranych państwach europejskich

 

Quantity

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu Bezpieczeństwo klienta)
Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010/nr 2–3 czasopismo
brak danych/czasopismo/2010/347
76 Items

4 other products in the same category: