ksiazka
  • ksiazka

Krakowskie Studia Małopolskie Nr 13

brak danych/czasopismo/2009/336
PLN43.47

Wioletta Knapik, Społeczne aspekty problematyki edukacji dzieci i młodzieży na tle programu „Super Szkoła” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Renata Mikitiuk, Założenia oraz zakres realizacji programów nauczania w publicznych szkołach powszechnych na terenie Lubelszczyzny (1944–1948).
Marek Reichel, Rozwój województwa małopolskiego w latach 1999–2007 – analiza porównawcza.
Wojciech Stankiewicz, Polska wieś w kontekście integracji z Unią Europejską.

Quantity

Krakowskie Studia Małopolskie Nr 13 czasopismo
brak danych/czasopismo/2009/336
77 Items

4 other products in the same category: