ksiazka
  • ksiazka

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010/nr 1 (1)

978-83-7611-694-5/czasopismo/2010/251
zł43.47

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Chcielibyśmy, aby w przyszłości zasłużył na miano periodyku stanowiącego forum wymiany poglądów naukowców zajmujących się badaniami z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz systemów politycznych.

Komitet redakcyjny

 

Spis treści Część I • Artykuły Anna Młynarska-Sobaczewska (Uniwersytet Łódzki) Współczesne zagrożenia wolności informacji w prasie Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Republika Czeska) Inżynieria wyborcza i system wyborczy w kontekście zmian ordynacji wyborczych Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański) Parytety płci i kwoty na listach wyborczych – za i przeciw Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski) Partycypacja obywateli w procesie zmiany konstytucji – przegląd rozwiązań europejskich Marcin Przybysz (Uniwersytet Szczeciński) Zastosowanie praw człowieka w realiach konfliktu zbrojnego Marcin M. Wiszowaty (Uniwersytet Gdański) Szlachectwo w republice i jego funkcje. Przypadek San Marino Anna Rytel-Warzocha (Uniwersytet Gdański) Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski) Lokalne grupy działania jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski) System wyborczy w państwie wielonarodowym. Analiza przypadku Hiszpanii Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski) Odpowiedzialność karna głowy państwa na przykładzie Prezydenta Rumunii Malwina Milczarek (Uniwersytet Łódzki) Odpowiedzialność karna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Czarny (Uniwersytet Jagielloński) Wolność sumienia i religii w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (wybrane problemy) Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) System wyborczy w Bośni i Hercegowinie – spojrzenie krytyczne Małgorzata Lorencka (Uniwersytet Śląski) Instytucja referendum we Włoszech Anna Frankiewicz (Uniwersytet Opolski) W sprawie niezależności Prokuratora Generalnego w Polsce Przemysław Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Kilka uwag w sprawie dekonstytucjonalizacji prokuratury Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Status i rola opozycji parlamentarnej niemieckiego Bundestagu – zagadnienia wybrane Monika Giżyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Zakres kompetencji litewskiego Sądu Konstytucyjnego w „innych sprawach” Część II • Sprawozdania Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990–2010, Legnica, 10–11 kwietnia 2010 r. (Jacek Zaleśny) I Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego nt.: „Współczesne wyzwania konstytucjonalizmu państw europejskich”, Mąchocice Kapitulne, 11–12 marca 2010 r. (Marcin Dąbrowski)

Quantity
In Stock

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010/nr 1 (1) czasopismo
978-83-7611-694-5/czasopismo/2010/251

Specific References

4 other products in the same category: