ksiazka
  • ksiazka

COLLOQUIA COMMUNIA 2001 4(71). Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej

83-7174-886-8/czasopismo/2001/100
£6.43

Przedkładany czytelnikom tom COLLOQUIA COMMUNIA poświęcony jest filozofii słowackiej. Jest to pierwsza systematyczna prezentacja filozofii słowackiej w Polsce. Ogromna różnorodność tematyczna i problemowa wypowiedzi umieszczonych w przedkładanym tomie została ujęta przez redaktorów w pięć działów: 1) historia filozofii, 2) metafilozofia, 3) filozofia ekologiczna, 4) filozofia praktyczna oraz 5) synkrytycyzm jako filozofia i sposób życia. W ostatnich latach, zarówno w Polsce jak i na Słowacji, podjęto szersze badania nad różnymi nurtami filozofii polskiej i słowackiej. Na Słowacji budzi zainteresowanie twórczość R. Ingardena, Szkoły Lwowsko-Warszawskiej itd. Można mieć nadzieję, że ten bogaty problemowo tom COLLOQUIA COMMUNIA ożywi wzajemne zainteresowania bliskich kulturowo i językowo filozofów polskich i słowackich.

Quantity
In Stock

COLLOQUIA COMMUNIA 2001 4(71). Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej czasopismo
83-7174-886-8/czasopismo/2001/100

Specific References

4 other products in the same category: