ksiazka
  • ksiazka

Młodzi poeci w PRL. Młoda poezja jako wyraz świadomości pokolenia lat 1976–1980

978-83-7780-881-8/Marek Jędrzejewski/2015/195
zł19.32

Książka Marka Jędrzejewskiego stanowi próbę rekonstrukcji procesu krystalizowania się świadomości historycznoliterackiej pewnego odłamu ruchu młodoliterackiego w połowie lat 70. Zarazem stanowi opis tego ruchu, tak wżyciu literackim i w jego diachronicznym ujęciu – starsi poeci, jak i we własnej synchronii – inne grupy rówieśnicze i ich roli wżyciu społeczno-politycznym tego okresu.
Przyjęcie – jak pisze autor – postawy „obserwatora uczestniczącego” sprawia, że książka ma jednocześnie charakter opisowy i historycznoliteracki. Jest to książka, która w sposób istotny uzupełnia informacje o ruchu młodoliterackim tamtego okresu. Poeci skupieni wokół „Gremium” pozostawali z różnych przyczyn artystycznych, ideowych, organizacyjnych poza częścią ówczesnego ruchu młodoliterackiego, który albo wywodził się z Nowej Fali, z jej „nieufnością” do struktur społecznych i kontestacyjną agresją, albo z wszelkiego rodzaju „prywatności”, manifestacyjnie uchylającej się od spraw publicznych.

Fragment recenzji Krzysztofa Gąsiorowskiego

 

SPIS TREŚCI

 

 

Quantity
In Stock

Młodzi poeci w PRL. Młoda poezja jako wyraz świadomości pokolenia lat 1976–1980 Marek Jędrzejewski
978-83-7780-881-8/Marek Jędrzejewski/2015/195

Specific References

4 other products in the same category: