Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011/nr 1 (5)

978-83-7611-944-1/czasopismo/2011/280
zł43.47

Spis treści

Część I Artykuły

Tomasz Wieciech (Uniwersytet Jagielloński) Konstytucyjne aspekty zawieszonego parlamentu w Wielkiej Brytanii

Anna Michalak (Uniwersytet Łódzki) Postępowanie ustawodawcze w zakresie projektów ustaw publicznych wnoszonych indywidualnie przez brytyjskich parlamentarzystów

Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Tryb pilny w teorii i praktyce procesu ustawodawczego pod rządami Konstytucji z 1997 r.

Grzegorz Pastuszko (Uniwersytet Rzeszowski) Marszałek Sejmu jako osoba wykonująca tymczasowo obowiązki Prezydenta RP – dylematy konstytucyjne

Bartłomiej Opaliński (Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie) Rada Gabinetowa w polskim systemie ustrojowym

Radosław Zych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze

Joanna Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski) Prawne aspekty walki z korupcją polityczną

Część II • Varia

Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski) Określoność przepisów prawa na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Ewa Białowąs (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego a konstytucyjna zasada równości wobec prawa

Magdalena Witkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie

Tadeusz Bryk (Uniwersytet Szczeciński) Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP
Artur Biłgorajski (Uniwersytet Śląski) Recepcja standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi w Polsce

Część III • Recenzje, sprawozdania

Andrzej Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na wewnętrzny porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2008, ss. 376, recenzja, Krzysztof Urbaniak
Paweł Kuczma, Lobbing w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2010, ss. 267, recenzja, Justyna Wasil
Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Łódź 9–10 grudnia 2010 roku, sprawozdanie, Anna Frankiewicz, Krzysztof Krysieniel
Międzynarodowe seminarium naukowe nt.: Rozwój konstytucjonalizmu na Ukrainie i w Polsce: historia i współczesność, Kijów 10 marca 2011 roku, sprawozdanie, Krzysztof Eckhardt

Quantity
In Stock

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011/nr 1 (5) czasopismo
978-83-7611-944-1/czasopismo/2011/280

Specific References

4 other products in the same category: