Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka

978-83-7611-109-4/Marek Ciecierski/2009/354
PLN32.61

Praca jest rezultatem wieloletnich studiów i badań nad wywiadem biznesowym, który w przedsiębiorstwach o wysokiej kulturze informacyjnej uważany jest za ważne narzędzie współczesnej walki konkurencyjnej. Zasadniczym motywem podjęcia tak sformułowanej problematyki była potrzeba przybliżenia swoistego fenomenu czasu globalizacji, jakim jest wywiad biznesowy, który w literaturze częściej określa się jako wywiad gospodarczy. Został na przełomie lat 70. i 80. XX wieku zaadaptowany po raz pierwszy przez wielkie korporacje międzynarodowe do procesu zarządzania i wspierania decyzji.

Ze Wstępu

 

Quantity

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka Marek Ciecierski
978-83-7611-109-4/Marek Ciecierski/2009/354

4 inne produkty w tej samej kategorii: