DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Powrót Smoka. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa

978-83-7780-380-6/(red.) Joanna Marszałek-Kawa/2012/282
zł28.98

W zglobalizowanym świecie region Azji odgrywa coraz poważniejszą rolę. Od kilku lat kontynent azjatycki budzi duże zainteresowanie badaczy z Ameryki i Europy. Jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwój państw tam leżących, a tym samym ich znaczny udział w tworzeniu dochodu globalnego. To właśnie w Azji znajduje się grupa państw nazywanych potocznie „azjatyckimi tygrysami”, co ma oznaczać ich szybki rozkwit i ekspansję na rynki państw trzecich.

Polityka Chin jest współcześnie sprawą kluczową nie tylko dla Azji, ale również dla świata. Chiny stały się czwartą, co do wielkości potęgą gospodarczą i trzecim eksporterem na świecie; wzrasta również ich znaczenie polityczne.

Warty podkreślenia jest także fakt, że Chiny są ważnym mocarstwem nuklearnym na świecie, a ich rola w kontekście bezpieczeństwa tak globalnego, jak również regionalnego, jest nie do przecenienia.

W literaturze przedmiotu zaznacza się, że polityka Chin jest wypadkową wzrostu gospodarczego Państwa Środka, przedstawienie tej tezy uznano za ważny cel podjęcia badań nad tą problematyką. Podstawowym założeniem prezentowanego tomu jest przeanalizowanie wad i zalet dynamiki rozwoju w Chinach. Omówiona została nie tylko bieżąca polityka Chin, ale także przedstawiono perspektywy jej rozwoju.

W książce syntezie poddana została społeczna, gospodarcza i międzynarodowa polityka Chin. Autorzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy praworządne mechanizmy władzy stanowią konieczny warunek utrzymania szybkiego rozwoju gospodarki chińskiej. Ważnym wątkiem poruszonym w pracy jest też próba odnalezienia przyczyn, które mogłyby doprowadzić do załamania gospodarki chińskiej, jak również omówienia ewolucji polityki chińskiej.

W niniejszym tomie zawarte zostały teksty, których autorzy dokonują analizy pozycji i znaczenia Chińskiej Republiki Ludowej, jak również prezentują najpoważniejsze wyzwania stojące przed chińskimi elitami władzy. Omówione zostały problemy demograficzne i społeczne Chin, a także stosunki Chin z innymi państwami w politycznym, gospodarczym i kulturalnym wymiarze.

W badaniach szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką odgrywają Chiny w polityce Unii Europejskiej - rolę, która jak wiadomo, konsekwentnie wzrasta. Zdaniem redaktora, ważne jest więc przedstawienie wzajemnych stosunków UE i Chin na tym polu, pamiętając jednak w ogóle o polityce Unii Europejskiej wobec kontynentu azjatyckiego. W książce zaprezentowano więc działania Unii Europejskiej nakierowane w szczególności na umacnianie chińskich przemian. Istotny wątek pracy stanowią rozważania na temat skutków szybkiego rozwoju Państwa Środka dla gospodarek państw unijnych.

Ważną część niniejszej publikacji tworzą również rozważania nad dylematem czy to właśnie Chiny są mocarstwem przyszłości, czy to Chiny staną się mocarstwem globalnym w połowie XXI wieku?

Z całą pewnością potrzebna jest reakcja ze strony polskiej politologii i jej spojrzenie na problematykę polityki chińskiej. Temu celowi służy zaś przygotowana książka. Za intencjonalnością opracowania niniejszej publikacji, poświęconej powyższej problematyce, zdaje się również przemawiać aktualność omawianego zagadnienia. Powyższa pozycja w poważny sposób wzbogaci istniejącą literaturę przedmiotu w tym zakresie.

 Joanna Marszałek-Kawa

 

Quantity
In Stock

Powrót Smoka. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa (red.) Joanna Marszałek-Kawa
978-83-7780-380-6/(red.) Joanna Marszałek-Kawa/2012/282

Specific References

4 other products in the same category: