ksiazka
  • ksiazka

Ochrona interesu pracodawcy w polskim prawie pracy

83-88089-79-X, 978-83-88089-79-4/Marta Mikołajewska-Böning/2006/128
PLN14.49

„W ostatnich latach jesteśmy świadkmi ożywionej dyskusji nad koniecznością liberalizacji i uelastyczniania prawa pracy, co w dobie gospodarki wolnorynkowej stoi przed nami nieuchronnie. Problmatyka dotycząca ochrony interesów pracodawcy wpisuje się znakomicie w nurt tej dyskusji. Współczesne prawo pracy nie może być obecnie postrzeganie jako prawo chroniące wyłącznie pracownika. Rodzi się jednak pytanie, jak dalece prawo to powinno objąć ochroną także pracodawców. Odpowiedzi na to pytanie powinna udzielić w szczególności doktryna prawa pracy. Próbę takiej odpowiedzi, dodajmy od razu - próbę udaną, odnajdujemy w opracowaniu p. Marty Mikołajewskiej-Böning (...). Autorka potrafi wydobyć zasadnicze problemy, unikając przy tym zbędnych szczegółów. Pisze z pasją, klarownie formułuje myśli, nie ograniczając się tylko do analizy dogmatycznej w każdym istotnym fragmencie opracowania dokonuje podsumowania i przedstawia bardzo ciekawe wnioski de lege ferenda (...). Praca stanowi oryginalne opracowanie niezwykle istotnego problemu ochrony interesu pracodawcy w stosunkach pracy, problemu który dotychczas w polskiej doktrynie prawa pracy w takim ujęciu nie był podjęty”.

z recenzji prof. dr. hab. Teresy Wyki

 

 

Quantity

Ochrona interesu pracodawcy w polskim prawie pracy Marta Mikołajewska-Böning
83-88089-79-X, 978-83-88089-79-4/Marta Mikołajewska-Böning/2006/128
76 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: