ksiazka
  • ksiazka

Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego

978-83-8019-523-3/Iwona Ramus/2016/86
PLN19.32

 

Jest to opracowanie wartościowe, które wśród pojawiających się w ostatnich latach publikacji o powiązanej tematyce należy ocenić jako bardzo dobre. Należy mieć nadzieję, że praca ta stanowić będzie przyczynek do szerszej dyskusji doktrynalnej.

Fragment recenzji dr hab. Anety Kaźmierczyk
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Podjęta przez autorkę próba monograficznego i kompleksowego ujęcia tej niezwykle bogatej i skomplikowanej problematyki jest udana, wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę.

Fragment recenzji prof. nadzw. dr. hab. Piotra Osowego
(Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)

 

Analiza procesu decyzyjnego w małej wspólnocie mieszkaniowej, także w kontekście zawarcia umowy o powierzenie administrowania osobie trzeciej, stanowi pogłębione studium problematyki zarządzania małą wspólnotą mieszkaniową. [...] W monografii autorka poddała wnikliwej analizie najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych dotyczące badanej problematyki.
 

Fragment recenzji dr Katarzyny A. Dadańskiej
(Uniwersytet Szczeciński)
 

Quantity

Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego Iwona Ramus
978-83-8019-523-3/Iwona Ramus/2016/86
95 Items

4 other products in the same category: