DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych

978-83-8019-399-4/Marcin Czechowski/2016/300
£7.50


Prezentowana książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie, które koncentruje się na statusie służbowym żołnierzy zawodowych. Kompleksowo przedstawiono w niej problematykę zatrudnienia żołnierzy zawodowych i ich uprawnień socjalnych. Podstawowy problem badawczy w monografii sprowadza się do pytania, czy zasadne jest utrzymywanie odrębnego pod względem warunków zatrudnienia i systemu zabezpieczenia społecznego statusu prawnego żołnierzy zawodowych, a jeśli tak, to jak daleko idące odrębności w przypisanych im obowiązkach i prawach są uzasadnione. Analiza statusu zatrudnienia żołnierzy zawodowych wpisuje się w dyskusję na temat zasadności pozostawienia administracyjnoprawnego charakteru ich stosunku służbowego. Jeśli chodzi o kwestię zabezpieczenia społecznego, zbadana została zasadność istnienia odrębnego od powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, systemu zaopatrzenia społecznego żołnierzy. Podjęty problem był też analizowany porównawczo na tle statusu prawnego funkcjonariuszy z pozostałych formacji zmilitaryzowanych.


Spis treści

Quantity
In Stock

Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych Marcin Czechowski
978-83-8019-399-4/Marcin Czechowski/2016/300

Specific References

4 other products in the same category: