ksiazka
  • ksiazka

Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy

978-83-8019-215-7/Wojciech Ostaszewski/2015/299
PLN31.40

 

 

Książka stanowi pierwszą na rynku kompleksową analizę zagadnienia odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy. Podstawowym problemem badawczym była kwestia możliwości obciążenia pracodawcy taką odpowiedzialnością. Poza zbadaniem przypadków, w których judykatura dopuszcza taką możliwość, w następstwie dociekań naukowych poczyniono uwagi o charakterze ogólnym - w tym odnoszące się do stosowania reżimów odpowiedzialności cywilnej na gruncie prawa pracy. Niezależnie od licznych wniosków o charakterze teoretycznoprawnym w książce poddano analizie odpowiedzialność majątkową pracodawcy, uregulowaną w Kodeksie pracy, a także konstrukcje odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy, co przekłada się na jej przydatność dla praktyków.

Quantity

Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy Wojciech Ostaszewski
978-83-8019-215-7/Wojciech Ostaszewski/2015/299
91 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: