ksiazka
  • ksiazka

Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym

978-83-8019-034-4/Edyta Hadrowicz/2014/329
PLN36.23

 

Niniejsza monografia stanowi pierwszą publikację podejmującą w sposób kompleksowy problematykę stowarzyszeń zwykłych. Traktuje ona o tej instytucji nie tylko w aspektach stricte prawnych, co do których obecnie składane są różne propozycje legislacyjne (ostatnio w Kancelarii Prezydenta RP); jej dodatkowy walor stanowią przeprowadzone przez Autorkę na wybranej reprezentatywnej próbie województw badania, których celem było wykazanie faktycznego udziału tej instytucji w obrocie prawnym. Istotnym elementem analizy było stawianie pytań o wykładnię i stosowanie przepisów zarówno ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, jak i innych aktów normatywnych, równie istotnych w aspekcie funkcjonowania uproszczonej formy stowarzyszenia, oraz poszukiwanie rozwiązań, także de legeferenda, w tej materii.

 

 

 

 

OPINIA                                                                          RECENZJA

 

 

 

Quantity

Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym Edyta Hadrowicz
978-83-8019-034-4/Edyta Hadrowicz/2014/329

4 inne produkty w tej samej kategorii: