ksiazka
  • ksiazka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europ

978-83-7780-236-6/(red.) Jerzy Jaskiernia/2012/784
PLN60.38

Oddawane do rąk Czytelników trzytomowe dzieło pt. Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka zawiera dorobek Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka”, odbytej w dniach 18–19 kwietnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu RP. Konferencja została zorganizowana z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. [...]
Była to już trzecia z cyklu konferencji międzynarodowych. Pierwsza z nich odbyła się w 2009 r. w Szklarskiej Porębie i była zatytułowana „Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. Wpływ Rady Europy na przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009” . Druga konferencja odbyła się w Legnicy w 2010 r. i była zatytułowana „Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej wiatach 1990–2010”.

Z Wprowadzenia

 

Quantity

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE (red.) Jerzy Jaskiernia
978-83-7780-236-6/(red.) Jerzy Jaskiernia/2012/784

4 inne produkty w tej samej kategorii: