ksiazka
  • ksiazka

Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim

978-83-7611-840-6/Andrij Kosyło/2010/248
PLN32.60

Niniejsza pozycja stanowi wynik kilkuletnich badań prowadzonych przez autora w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Korybskiego. Praca zawiera nie tylko analizę przesłanek dostępu do zawodu adwokata w systemach prawnych Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji, ale również historię adwokatury w każdym z wymienionych państw od 1917 r., jej ustroju oraz regulacji dotyczących świadczenia pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatami.

Quantity

Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim Andrij Kosyło
978-83-7611-840-6/Andrij Kosyło/2010/248

4 inne produkty w tej samej kategorii: