ksiazka
  • ksiazka

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010/nr 4

brak danych/czasopismo/2010/187
PLN43.47

Spis treści Część I • Artykuły Halina Zięba-Załucka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski) Oryginalizm Antonina Scalii jako teoria wykładni prawa Streszczenie Łukasz Buczkowski (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu - Rzeszowie) Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych w myśl rozstrzygnięć Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP z 12 kwietnia 2001 r. Bartosz Opaliński (Uczelnia Łazarskiego) Przekazanie kompetencji organów władzy państwowej na podstawie art. 90 Konstytucji RP. Zagadnienia wybrane Izabela Bernatek-Zaguła (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy) Swoboda decyzyjna organów państwowych na przykładzie klauzul generalnych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Bogumiła Lubera, Agnieszka Sikorska (Uniwersytet Śląski) Retroaktywność dekretu o stanie wojennym w świetle Konstytucji z 1952 i 1997 r. Grzegorz Pastuszko (Uniwersytet Rzeszowski) Funkcjonowanie systemu ustrojowego III RP w okresie kohabitacji 2007–2010 Część II • Recenzje, sprawozdania Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod red. Katarzyny Kubuj, Jana Wawrzyniaka, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010, s. 230, recenzja, Jerzy Jaskiernia Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 482, recenzja, Bożena Dziemidok-Olszewska Konferencja naukowa nt. Zasada pomocniczości w prawie i polityce, 8-9 listopad 2010, Rzeszów, sprawozdanie, Anna Kołomycew

Quantity

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010/nr 4 czasopismo
brak danych/czasopismo/2010/187

4 other products in the same category: