ksiazka
  • ksiazka

Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce

83-7322-183-2/Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki/brak dan
$9.95

Dynamiczne przemiany kulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne powodują, iż w ramach globalnej cywilizacji obserwujemy wzrost znaczenia technologii informacyjnej. Coraz częściej zadajemy sobie pytanie o rolę i miejsce człowieka w świecie zdominowanym przez media. Zastanawiamy się nad edukacją w obawie, czy nie zatracimy wartości humanistycznych w sytuacji powszechnego stosowania komputerów. Forum wymiany poglądów pomiędzy ekspertami – zarówno teoretykami, jak i praktykami na temat zastosowania technologii informacyjnej w edukacji – jest stała konferencja „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”. Organizatorem tej konferencji jest Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który na co dzień zajmuje się kształceniem zarówno przyszłych, jak i czynnych zawodowo nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacji medialnej. Konferencja jest cykliczna, odbywa się co dwa lata. Ostatnia miała miejsce 14–16 maja 2001 r. pod hasłem: „Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce”. Wyjątkowość tej konferencji polegała na tym, że po raz pierwszy w Polsce w jej trakcie podjęto dyskusje na temat nowej rodzącej się hiperdyscypliny naukowej, jaką jest kognitywistyka. W konferencji uczestniczyło 120 naukowców. Ponieważ plonem Konferencji były referaty i komunikaty obejmujące dwa obszary wiedzy: kognitywistykę i edukację medialną, organizatorzy zdecydowali się na dwie odrębne publikacje. Niniejsza książka obejmuje część wystąpień poświęconych teorii i praktyce edukacji medialnej.

 

Quantity
In Stock

Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
83-7322-183-2/Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki/brak dan

Specific References

4 other products in the same category: