ksiazka
  • ksiazka

Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno-gospodarcze

978-83-7441-840-9/(red.) Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Leszek Kwieciński, Bartosz Michalski/brak danych/709
PLN41.06

Regionalizacja i regionalizm stały się ważnymi elementami naukowych analiz stosunków międzynarodowych na początku XXI stulecia. Zadecydowały o tym zarówno dynamiczny rozwój regionalnej współpracy, objęcie tymi procesami nowych obszarów geograficznych i dziedzin, jak też przekonanie znacznej części ekspertów i polityków, iż jest to właściwa droga do umacniania wielowymiarowego bezpieczeństwa. Regionalizm i regionalizacja stały się również istotnym punktem odniesieni w rozważaniach dotyczących innych procesów i zjawisk charakterystycznych dla współczesnego świata, przede wszystkim: globalizacji, integracji, fragmentaryzacji, instytucjonalizacji; multilateralizmu. Problematykę tę zaczęto wiązać z szeregiem szczegółowych kwestii, jak np. z bezpieczeństwem, rozwiązywaniem konfliktów i zarządzaniem nimi, reformą systemu ONZ, polityką rozwojową na rzecz zapóźnionych państw, migracjami, ochroną środowiska. Oczywiste jest też, iż wiodącym wątkiem w koncepcjach regionalizmu i procesach regionalizacji pozostaje aspekt ekonomiczny. To właśnie gospodarcze relacje leżą u podstaw większości struktur regionalnych, a ich spójność z kolei stawia pytania o globalny wymiar współpracy. Do zainteresowania tą problematyką skłania także intensyfikacja regionalnej współpracy w Europie, wyrażająca się zarówno podmiotową, jak i przedmiotową ewolucją Wspólnot Europejskich w kierunku Unii oraz rozszerzeniem jej na kolejne państwa. Niniejsza książka jest zbiorem artykułów poświęconych powyżej zarysowanej tematyce, napisanych przez specjalistów od stosunków międzynarodowych-ekonomistów i politologów. Mimo objęcia analizą wielu obszarów badawczych, książka ta nie jest jednak wyczerpującym opisem wszystkiego, co się dzieje w obecnym regionalizmie. Poruszone w niej zostały natomiast zasadnicze lub interesujące naukowo wątki współczesnego regionalizmu, jak i szerszy jego kontekst globalnej współpracy międzynarodowej, mającej znaczenie dla procesów regionalizacji oraz miejsca regionów w gospodarczym i politycznym porządku światowym.

Fragment Wstępu
Quantity

Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno-gospodarcze (red.) Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Leszek Kwieciński, Bartosz Michalski
978-83-7441-840-9/(red.) Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Leszek Kwieciński, Bartosz Michalski/brak danych/709
70 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: