ksiazka
  • ksiazka

Towarzysze męczeńskiej drogi błogosławionego ks. Wincentego Stefana Frelichowskiego Losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w l

83-89588-51-X/Zbigniew Girzyński/2005/257
zł21.74

Przedmiotem opracowania są księża katoliccy, którzy w dniu 31 sierpnia 1939 r. byli inkardynowani do diecezji chełmińskiej. Na podstawie urzędowych czasopism kurii chełmińskiej autor ustalił, że było ich 694. Zarówno w statystykach, jak i w biogramach ujęci zostali dodatkowo 3 księża, którzy nie byli wprawdzie inkardynowani do diecezji chełmińskiej, ale na podstawie dekretów wydanych przez bpa chełmińskiego byli w tej diecezji zatrudnieni. W pracy zostali ujęci zarówno ci księża inkardynowani, którzy przebywali w diecezji chełmińskiej, jak i ci, którzy z różnych powodów okupację spędzali poza jej granicami. Nie ujęta natomiast została w pracy niewielka grupa księży, którzy zostali inkardynowani lub wyświęceni dla diecezji chełmińskiej, względnie ci księża z innych diecezji, zwłaszcza niemieckich, którzy w czasie okupacji pracowali w duszpasterstwie na Pomorzu. W pracy duchowni będący jej przedmiotem określani są najczęściej jako: „księża diecezji chełmińskiej”, „duchowni chełmińscy”, względnie „kler pomorski”.

fragment wstępu
Quantity
Out-of-Stock

Towarzysze męczeńskiej drogi błogosławionego ks. Wincentego Stefana Frelichowskiego Losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939–1945 Zbigniew Girzyński
83-89588-51-X/Zbigniew Girzyński/2005/257

Specific References

4 other products in the same category: