ksiazka
  • ksiazka

Wizja historii w tekstach muzycznych polskich grup skrajnie prawicowych

83-89704-20-X/Łukasz Wojdyła/brak danych/140
PLN18.11

Przedstawiona […] monografia to bardzo interesujące studium na temat świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków, w pewnym sensie unikatowe, nie tylko ze względu na bazę źródłową: przedmiotem analizy są tu teksty muzyczne autorstwa polskich grup prawicowych, ale także na nowatorski sposób przedstawienia… Pan Łukasz Wojdyła zgromadził obszerny materiał dokumentacyjny, wszechstronnie ukazujący „świat przedstawiony” pewnego nurtu subkultur młodzieżowych i poddał go analizie pod kątem obecności odniesień do historii narodowej i myślenia historycznego jako takiego. W rezultacie tak poprowadzonych badań ukazał się nam świat postrzegany przez „umysły historycznie zniewolone”, pełen mitów, myślenia magicznego i stereotypów.

z recenzji prof. dr. hab. Jana Pomorskiego

[…] Jedną z podstawowych zalet pracy jest przedstawienie genezy i historii rozwoju ruchu skinhead, prezentowanej przez skrajną prawicę wizji historii oraz związaną z nią symboliką neofaszystowską w Polsce, która jest znana w wąskim gronie społecznym. Jej przedstawienie uzupełnia i pomaga lepiej zrozumieć główny temat podjętych przez autora badań.

z recenzji dr hab. Władysławy Szułakiewicz

Quantity

Wizja historii w tekstach muzycznych polskich grup skrajnie prawicowych Łukasz Wojdyła
83-89704-20-X/Łukasz Wojdyła/brak danych/140

4 inne produkty w tej samej kategorii: