ksiazka
  • ksiazka

Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie

83-7441-245-3/Justyna Zając/brak danych/225
zł28.98

Oddawana do rąk Czytelników książka podejmuje niezwykle ważną problematykę polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie, która wpływa na losy świata, a jednocześnie budzi wiele kontrowersji, zarówno w samej Ameryce, jak i w innych państwach. Próbę całościowego i rzeczowego przeanalizowania polityki tego jedynego dziś supermocarstwa podjął zespół autorów kierowany przez dr Justynę Zając, stypendystkę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Tygodnika „Polityka”. Praca, mająca charakter monografii, bogata w warstwie informacyjnej oraz ciekawa w interpretacyjnej, została oparta na dokumentach i reprezentatywnej, głównie amerykańskiej, literaturze przedmiotu. Ma ambicję wypełnienia luki wynikającej z niewystarczającego opracowania w nauce polskiej tytułowego zagadnienia badawczego. Książka ma logiczną, przejrzystą i problemową strukturę, odzwierciedlającą kolejne etapy analizy. Poszczególne rozdziały zostały skonstruowane identycznie: na wstępie prezentowane są interesy i cele USA w wybranym regionie, następnie analizowane są inicjatywy i działania tego supermocarstwa, a w ostatniej części zostaje dokonana ocena ich efektywności. Podręcznikowa struktura zapewnia logiczną i jasną prezentację podjętego tematu, zapewniając Czytelnikowi zrozumienie skomplikowanego zespołu zagadnień, jakim jest niewątpliwie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.

Quantity
Out-of-Stock

Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie Justyna Zając
83-7441-245-3/Justyna Zając/brak danych/225

Specific References

4 other products in the same category: