ksiazka
  • ksiazka

Przemysł włocławski w latach 1870-1918 Gospodarcze i społeczne aspekty industrializacji

83-7322-932-9/Tomasz Dziki/brak danych/305
PLN31.40

Powstała praca, która w sposób kompleksowy zawiera pełną charakterystykę włocławskiego przemysłu w omawianym okresie, przedstawia etapy uprzemysłowienia miasta, działy i rozmiary produkcji, zagadnienia społeczne towarzyszące omawianym procesom. Recenzowana praca jest istotnym wzbogaceniem naszej wiedzy o procesach gospodarczych na ziemiach polskich w dobie zaboru, a także o konsekwencjach społecznych przyspieszonej industrializacji pod koniec trzydziestolecia XIX w. oraz w początkach wieku następnego.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Wojciechowskiego

Autor podjął trudne wyzwanie, podejmując się opracowania jednego z najciekawszych chyba fragmentów dziejów Włocławka. Otrzymaliśmy monografię, która niemal w całości oparta została o analizę źródeł, w znakomitej większości archiwalnych i szerzej nieznanych. Wartość tej pracy, obok warstwy informacyjnej, polega na niezwykle precyzyjnym ukazaniu przebiegu procesu industrializacji w jednym z większych ośrodków miejskich Królestwa Polskiego. Specyfika Włocławka polegała przede wszystkim na tym, że funkcjonował on samodzielnie, nie zaś w szerszych strukturach gospodarczych. To wówczas też kształtowała się struktura branżowa przemysłu włocławskiego, która przetrwała niemal do czasów nam współczesnych.

Fragment recenzji doc. dr. hab. Wincentego Kołodzieja

Quantity

Przemysł włocławski w latach 1870-1918 Gospodarcze i społeczne aspekty industrializacji Tomasz Dziki
83-7322-932-9/Tomasz Dziki/brak danych/305
73 Items

4 other products in the same category: