ksiazka
  • ksiazka

Dyplomacja z historią w tle. Problemy historii najnowszej w polskiej polityce wobec Niemiec i Rosji po 1989 r.

978-83-62941-47-6/Jakub Bogucki/2013/251
zł33.81

Zwykło się mówić, że polskie relacje z Rosją i Niemcami noszą piętno trudnej przeszłości. Dotychczas jednak nie pojawiła się szerzej zakrojona politologiczna analiza roli tego czynnika w polskiej polityce zagranicznej. Niniejsza książka stanowi nowatorską próbę zbadania i określenia wpływu bolesnego dziedzictwa historii na działania współczesnego państwa polskiego. Dyplomacja z historią w tle jest porównaniem ewolucji stosunków Warszawy z Berlinem i Moskwą, a także wieloaspektowym szkicem tła, jakim były debaty na temat przeszłości toczące się od upadku systemu komunistycznego w Polsce.
Polska dyplomacja przez ostatnie dwudziestolecie musiała wypracować model działania, który z jednej strony pozwoliłby na zadośćuczynienie historycznym doświadczeniom i pamięci Polaków, a z drugiej – umożliwił zbudowanie relacji, w których przeszłość nie byłaby balastem dla bieżącej współpracy z państwami tak znaczącymi w polityce regionalnej i globalnej, jak Niemcy czy Rosja.
Trauma wynikająca ze zbrodni wojennych i wysiedleń ludności czy konieczność rewindykacji dóbr kultury stanowiły przez lata skuteczną barierę dla pojednania i sąsiedzkiej współpracy. Celem niniejszej publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy bariera ta została pokonana i w jakim stopniu kolejnym ekipom rządzącym udało się uporać z doświadczeniami historii w stosunkach polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich.
 

Od autora

Quantity
In Stock

Dyplomacja z historią w tle. Problemy historii najnowszej w polskiej polityce wobec Niemiec i Rosji po 1989 r. Jakub Bogucki
978-83-62941-47-6/Jakub Bogucki/2013/251

Specific References

4 other products in the same category: