DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Kampania Zbaraska 1649 roku

978-83-7780-400-1/Dariusz Andrzejczak/2012/286
zł33.81

Wydarzenia wojen polsko-kozackich XVII wieku już od dawna frapują i pasjonują polskich historyków. Szczególne miejsce w tychże zajęły dzieje powstania Bohdana Chmielnickiego, które poprzez swój wybuch w 1648 roku doprowadziło potężną dotąd Rzeczypospolitą na skraj przepaści. To największe powstanie kozackie obfitowało w wiele zwrotów historycznych, wspaniałych kampanii zwycięskich zarówno dla strony polskiej, jak i kozackiej. Jednakże rok 1649 i kampania zbaraska zajmują tu miejsce szczególne. [...]
Autor nie tylko przeprowadził pełne, nowe badania archiwalne, ale pozyskał dotąd niespotykaną w odniesieniu do tego tematu literaturę, głównie obejmującą dokonania polskiej i ukraińskiej historiografii. Przeprowadzone przez niego badania można uznać za wzorcowe, dające nowy, pełen obraz wydarzeń. Autor uzyskał bardzo dobry materiał historyczny, na którym mógł oprzeć swoje rozważania. W efekcie tego otrzymaliśmy nowoczesny tekst podejmujący problematykę tej kampanii w sposób kompleksowy, który pozwala porzucić dotychczasowe romantyczne spojrzenie na walki o Zbaraż, ale także na całą kampanię 1649 roku.

prof. dr hab. Maciej Franz (fragment recenzji)
 

 

Quantity
In Stock

Kampania Zbaraska 1649 roku Dariusz Andrzejczak
978-83-7780-400-1/Dariusz Andrzejczak/2012/286

Specific References

4 other products in the same category: