Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011 – tom I

978-83-7611-834-5/(red.) Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielew
zł33.81

Tematyka, którą przedstawiamy w niniejszym zbiorze, jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem nie tyle stanu samej socjologii edukacji w Polsce, lecz różnorakich zainteresowań samych badaczy wywodzących się z różnych ośrodków i tradycji, dla których wspólnym mianownikiem są sfera edukacji i ich obecność w Sekcji. Wśród autorów znajdują się więc socjologowie, pedagodzy, ekonomiści i antropolodzy, pracownicy uczelni publicznych i niepublicznych, akademickich i zawodowych. Zróżnicowanie to pokazuje zatem zarówno zasięg zainteresowań kwestiami edukacyjnymi, jak i rosnące znaczenie badań nad samą edukacją. Owo zróżnicowanie jest zwłaszcza widoczne w odmiennym rozumieniu i definiowaniu kluczowych kategorii pojęciowych: edukacji, oświaty czy szkoły. Ich zakresy treściowe oraz wzajemne relacje – często odmienne – odzwierciedlają wspomniane zróżnicowanie biografii zawodowych autorów niniejszych tekstów. Z jednej strony wydaje się to zaletą tego tomu, pokazującą różne tradycje akademickie naukowców oraz przyjmowane przez nich odmienne perspektywy teoretyczne i preferowaną metodologię badań, z drugiej zaś jest też dowodem na słabość samej subdyscypliny, która poprzez swoje pograniczne usytuowanie nie jest w stanie wypracować wspólnych pojęć i wypełnić ich jednakowymi treściami, co pozwoliłoby uniknąć wielu nieporozumień i przyczyniłoby się do zbliżenia tak bardzo zróżnicowanego środowiska badaczy zajmujących się kwestiami edukacji i wychowania.

Ze Wstępu

 

Quantity
Out-of-Stock

Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011 – tom I (red.) Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielewski
978-83-7611-834-5/(red.) Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielew

Specific References

4 other products in the same category: