ksiazka
  • ksiazka

Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru

978-83-60738-68-9/Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak/2009/303
PLN33.81

Dla historyka powyższe wydawnictwo stanowi materiał podwójnie cenny. Prezentuje z jednej strony strukturę własności i użytkowania gruntów, a to w podziale na własność dominalną (pańską) i rustykalną (chłopską) pozwala jednocześnie pokazać obraz tak osadnictwa, jak prowadzonej gospodarki, wraz z jej potencjałem i zróżnicowaniem na poziomie makro- i mikroekonomicznym.

prof. dr hab. Andrzej Wyczański
Quantity

Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785–1787) Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak
978-83-60738-68-9/Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak/2009/303

4 inne produkty w tej samej kategorii: