ksiazka
  • ksiazka

Grudziądz w latach 1920–1939

978-83-7611-001-1/Zofia Waszkiewicz/2008/453
zł36.23

Recenzowana monografia nie tylko w poważnym stopniu uzupełnia nasz dotychczasowy stan wiedzy na temat przeszłości Grudziądza, ale w wielu aspektach, o czym jestem przekonany, wyczerpuje problematykę. Dzięki skrupulatnej i rozległej kwerendzie źródłowej prof. Waszkiewicz wprowadziła do obiegu naukowego nieznane lub też niewykorzystane wcześniej materiały, ukazała szereg istotnych i zupełnie drobnych faktów z przeszłości miasta, wreszcie umiejętnie; z wielkim obiektywizmem i znajomością realiów sformułowała wnioski i konkluzje. [...] Porównując recenzowaną pracę z innymi znanymi mi publikacjami dotyczącymi Grudziądza, a także historii miast pomorskich w okresie międzywojennym, uważam rozprawę prof. Zofii Waszkiewicz za znakomitą.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Wołosa

 

Jeśli miałbym sprecyzować miejsce recenzowanej rozprawy na tle wydawanych współcześnie na podobny temat publikacji, to określiłbym ją jako bardzo dobrą [...]. Pod względem wykorzystania nowych, nieznanych dotąd źródeł prezentuje się ona niezwykle korzystnie. Wyciąganie prawidłowych wniosków z analizowanych źródeł i formułowanie na tej podstawie uogólnień stanowią mocne strony warsztatu badaczki.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Jastrzębskiego

 

Quantity
Out-of-Stock

Grudziądz w latach 1920–1939 Zofia Waszkiewicz
978-83-7611-001-1/Zofia Waszkiewicz/2008/453

Specific References

4 other products in the same category: