ksiazka
  • ksiazka

Miejsce i rola polskiego kościoła katolickiego w życiu publicznym Zarys relacji miedzy państwem, kościołem i społeczeństwem

978-83-7441-575-0/Marzena Dzidek/2007/234
$6.64

""Miejsce i rola polskiego kościoła katolickiego w życiu publicznym. Zarys relacji między państwem, kościołem i społeczeństwem"" to książka o charakterze analitycznym, ukazująca usytuowanie instytucji w skomplikowanych, nierzadko trudnych dziejach polskiego państwa. Autorka, zajmując pozycję bezstronnego, neutralnego i zdystansowanego do podejmowanego problemu badacza, przekazuje wiedzę oraz własne spostrzeżenia na temat stosunków między kościołem katolickim a państwem i społeczeństwem, jego uwikłanie w bieżącą politykę oraz dążność do zaspokojeni, różnorodnych potrzeb, tak duchowych, jak i doczesnych. Przyjmując perspektyw( historyczno-socjologiczną, wykazuje, iż zaklasyfikowanie instytucji „nie z tego świata"" do kategorii grup interesu wynika ze specyfiki jej aktywności w sferze życia pub licznego. Opierając się w swej analizie na chronologiczno-problemowym ujęciu stosunków państwo-kościół-społeczeństwo, autorka stara się przybliżyć czytelników proces kształtowania przez kościół katolicki uprzywilejowanej pozycji w państwie formułowania założeń ideologicznych i doktrynalnych oraz jak - siłą zwyczaju, obyczaju, a w efekcie, zapisów prawnych - zdołał zbudować i ugruntować ważne miejsc i rolę w polskim życiu publicznym.

Niniejsza książka, w której wnioski budowane w sposób przyczynowo-skutkowy wsparte zostały o stosunkowo szeroką literaturę przedmiotu (głównie publikacji historyczne, politologiczne, socjologiczne, prawnicze i kościelne; może stanowić ciekawą lekturę dla osób oczekujących nie opracowania hagiograficznego, jedno znacznie eksponującego pozytywną rolę kościoła katolickiego, ale książki, w które autor chciał być wierny greckiej tradycji, gdzie termin »kritikos« znaczy - „umiejący rozróżniać, sądzić, oceniać"", zachowując aksjologiczną neutralność.

Quantity
Out-of-Stock

Miejsce i rola polskiego kościoła katolickiego w życiu publicznym Zarys relacji miedzy państwem, kościołem i społeczeństwem Marzena Dzidek

978-83-7441-575-0/Marzena Dzidek/2007/234

Specific References

4 other products in the same category: