ksiazka
  • ksiazka

Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Tom II

83-7174-256-5/Praca zbiorowa/brak danych/353
zł24.15

Przedstawiony tom drugi zawiera sprawozdania z obrad części sympozjów, które miały miejsce podczas XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Łodzi, a których było w programie 19. Sympozjum 1: Śladami Herodota – doświadczenia warsztatowe historii starożytnej. Podczas tego sympozjum wygłoszono 3 referaty. Tematyka odczytów obracała się wokół metodologicznych i warsztatowych badań nad starożytnymi dziejami i kulturą. Sympozjum 2: Archiwistyka i nauki pomocnicze. Obrady podzielono na 2 części. W części pierwszej zajęto się problemami archiwistyki. W części drugiej zajęto się problemami nauk pomocniczych historii. Sympozjum 6: Historia prasy. Wygłoszono łącznie 10 referatów i komunikatów. Referaty obejmowały problemy związane z prasą XIX i XX wieku. Sympozjum 11: Produkcja uzbrojenia w Polsce do końca XVIII wieku. Wygłoszono 5 referatów i komunikatów. Ponadto w pracy znajdują się pojedyncze referaty z następujących sympozjów: 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 17. W pracy nie przedstawiono sprawozdań z tych sympozjów.

 

Quantity
In Stock

Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Tom II Praca zbiorowa
83-7174-256-5/Praca zbiorowa/brak danych/353

Specific References

4 other products in the same category: